Psychoterapia indywidualna Kraków

Usługi

Psychoterapia stanowi metodę wsparcia, to leczenie oparte na wzajemnej relacji psychoterapeuty z pacjentem. Indywidualna psychoterapia pomaga odkryć pacjentowi jego wewnętrzne potrzeby, ograniczenia a zarazem możliwości, które w nim drzemią. Metoda bada schematy działania i myślenia potrzebującej osoby. Jej celem jest rozpoznanie przyczyny problemu a następnie zdefiniowanie skutecznych sposobów ich rozwiązania. Psychoterapia stwarza możliwość zmiany zarówno świadomych jak i nieświadomych motywów działania. Dzięki niej pacjent może odnaleźć inne spojrzenie na siebie, innych ludzi oraz na świat, który go otacza.

Kwalifikacja do psychoterapii poprzedzona jest spotkaniami konsultującymi ( około 3-4 spotkań ).

Oferujemy terapię z zakresu leczenia:
[

stresu i zaburzeń przystosowania,

[

depresji,

[

zaburzeń lękowych,

[

zaburzeń nerwicowych,

[

chorób psychosomatycznych,

[

zaburzeń relacji społecznych,

[

zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)

Zapraszamy pacjentów na sesje psychoterapii indywidualnej raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od zaleceń.

Aktualności

Trening asertywności terminy

Trening asertywności AktualnościW chwili obecnej treningi asertywności nie odbywają się. Przejdź do wydarzenia

Terminy konsultacji

Terminy konsultacji AktualnościTermin konsultacji można zarezerwować drogą telefoniczną lub mailową. Umów konsultację:

Chcesz umówić się na sesję?
Zapraszam do kontaktu!